S brda s dola

Ako se s nama dičite onda treba na nas i da ličite.

Žena: Bolje da ima tešku narav nego tešku ruku.

Srce je najskuplja igračka.

Srećan kraj je onaj koji traje.

Nešto sa mnom nije u redu. Svako veče mi padne mrak na oči.

Reket – u normalnom svetu je imenica samo je u Srbiji – glagol.

Razlika između Društvene ishrane i Narodne kuhinje je tridesetak godina.

Dobar glas daleko se čuje a dobar konj daleko vuče.

Nekad je lepota bila dar od Boga. Danas je tate i mame kupuju deci za 18-i rođendan ….

Tišina ima hiljadu reči.